วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553

คลินิคหมอภาษาอังกฤษที่สพฐ ตึกเสมารักษ์ สนับสนุนโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ

ให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนที่จะเรียน

อาจารย์เปิดวีดีโอการเรียนการสอนโฟนิกส์ในจีน ให้ผู้เข้าอบรมชม

ข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมอบรม

อีกภาพ


การสอนโฟนิกส์ในจีน ทำให้ปัจจุบันนี้เด็กจีนพูดอังกฤษชัดมาก

ดูเมืองจีนที่เขาพัฒนาไปไกลกว่าเรามาก

ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ดร.อินทิรา

บรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียนอีกภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น